ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Milejewo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 777
Rada Gminy 338
Skład osobowy 574
Ogłoszenia o terminach sesji 1358
Uchwały 20378
Protokoły z sesji 1864
Transmisje i nagrania z sesji 0
Interpelacje i zapytania 367
Wójt Gminy 323
Zarządzenia 15437
Gmina 571
Finanse i budżet 908
Budżet i sprawozdania 2023 6223
Kontrole 284
Rejestry 127
Pomoc publiczna 411
Rejest Instytucji Kultury prowadzonych przez Gminę Milejewo 411
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Milejewo 158
Wykaz sołtysów 255
Raport o Stanie Gminy 458
Młodociani Pracownicy 588
Konsultacje 307

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1407
Urząd Gminy 917
Kierownictwo Urzędu 698
Dane adresowe 712
Numery kont bankowych 617
Organizacja pracy urzędu 223
Regulamin organizacyjny 492
Kontrole 166
Co i jak załatwić / e-usługi 1666
Zamówienia publiczne 8008
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 489
Gospodarka nieruchomościami 1315
Przetargi 2239
Informacje o wykazach nieruchomości na zbycie 985
Nabory na wolne stanowiska 9809
Oświadczenia majątkowe 7751
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 277
2023 4464
2024 364
Realizowane programy i projekty 418
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 221
Uchwały ZIT 1554
Nabór wniosków 86
Planowanie przestrzenne 1005
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 957
Zmiany miejscowego planu 757
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 723
Gospodarka odpadami 781
Harmonogram odbioru odpadów 552
Uchwały 187
Analiza stanu gospodarki 497
PSZOK 153
Informacje o odpadach 411
Deklaracje, wzory wniosków 186
Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników 754
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie 173
Wywóz nieczystości ciekłych 439
Ochrona środowiska 529
Plany łowieckie 1711
Czyste Powietrze 949
Wnioski i dotacje 605
Usuwanie drzew i krzewów 445
Jak załatwić sprawę? 381
Rejestr informacji o środowisku 149
Farma Wiatrowa Majewo 422
Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach, wydanych opiniach, postanowieniach i decyzjach 2493
Obwieszczenia, komunikaty 1141
Zabytki 238
Nabór wniosków 595
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 565
Petycje 794
Wybory i referenda 190
Sejm RP i Senat RP 15 października 2023r. 1237
Referendum ogólnokrajowe 15 października 2023r. 357

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 790
Ochrona danych osobowych 650
Klauzula Informacyjna CRW 235
Mapa serwisu 424
Rejestr zmian 42559
Statystyki 232
BIP archiwalny 0
« powrót do poprzedniej strony