ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Milejewo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 1674
Rada Gminy 647
Skład osobowy 839
Ogłoszenia o terminach sesji 2399
Uchwały 38526
Protokoły z sesji 3152
Transmisje i nagrania z sesji 0
Interpelacje i zapytania 1036
Wójt Gminy 532
Zarządzenia 32679
Gmina 1250
Finanse i budżet 1271
Budżet i sprawozdania 2023 11177
Kontrole 524
Budżet i sprawozdania 2024 1062
Rejestry 166
Pomoc publiczna 587
Rejest Instytucji Kultury prowadzonych przez Gminę Milejewo 586
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Milejewo 217
Wykaz sołtysów 361
Raport o Stanie Gminy 674
Młodociani Pracownicy 981
Konsultacje 496

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 3492
Urząd Gminy 1975
Kierownictwo Urzędu 1252
Dane adresowe 1077
Numery kont bankowych 938
Organizacja pracy urzędu 364
Regulamin organizacyjny 730
Kontrole 240
Co i jak załatwić / e-usługi 2647
Zamówienia publiczne 14749
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 866
Gospodarka nieruchomościami 2254
Przetargi 4342
Informacje o wykazach nieruchomości na zbycie 1452
Nabory na wolne stanowiska 19015
Oświadczenia majątkowe 15057
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 839
2023 6097
2024 3318
Realizowane programy i projekty 981
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 297
Uchwały ZIT 2607
Nabór wniosków 137
Planowanie przestrzenne 1899
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 1794
Zmiany miejscowego planu 1279
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1184
Gospodarka odpadami 1543
Harmonogram odbioru odpadów 897
Uchwały 285
Analiza stanu gospodarki 765
PSZOK 226
Informacje o odpadach 608
Deklaracje, wzory wniosków 334
Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników 1093
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie 232
Wywóz nieczystości ciekłych 628
Ochrona środowiska 1092
Plany łowieckie 3486
Czyste Powietrze 1429
Zmiany w programie od 2024 roku 127
Wnioski i dotacje 995
Usuwanie drzew i krzewów 662
Jak załatwić sprawę? 582
Rejestr informacji o środowisku 230
Farma Wiatrowa Majewo 723
Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach, wydanych opiniach, postanowieniach i decyzjach 4429
Obwieszczenia, komunikaty 4004
Zabytki 664
Nabór wniosków 816
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 794
Petycje 1895
Wybory i referenda 1205
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024r. 359
Wybory samorządowe 7 kwietnia 2024r. 1679
Sejm RP i Senat RP 15 października 2023r. 2516
Referendum ogólnokrajowe 15 października 2023r. 656

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 1539
Ochrona danych osobowych 1296
Klauzula Informacyjna CRW 422
Mapa serwisu 1279
Rejestr zmian 88843
Statystyki 654
BIP archiwalny 0
« powrót do poprzedniej strony