ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.
Nr aktu prawnego
22/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Milejewo za rok 2022
Nr aktu prawnego
21/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLII/267/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2023– 2026
Nr aktu prawnego
XLII/266/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.
Nr aktu prawnego
20/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Milejewo
Nr aktu prawnego
19/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
XLI/265/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
XLI/264/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Milejewo za 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLI/263/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga
Nr aktu prawnego
XLI/262/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji