ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Milejewo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
Nr aktu prawnego
8/24
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powoływania Komisji Socjalnej
Nr aktu prawnego
7/24
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
Nr aktu prawnego
6/24
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.
Nr aktu prawnego
5/24
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad rekrutacji, kryteriów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Milejewo
Nr aktu prawnego
4/24
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Nr aktu prawnego
XLVII/311/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Milejewo na lata 2023-2026”
Nr aktu prawnego
XLVII/310/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejewo
Nr aktu prawnego
XLVII/309/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających
Nr aktu prawnego
XLVII/308/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2024 rok
Nr aktu prawnego
XLVII/307/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji